Soluzioni per Aziende: Sanità

FRÅN ARBETSSKIFT TILL ARBETSSKIFT och från patient till patient

Sjukvårdspersonal måste kunna nås på bara ett ögonblick. Tack vare mobil teknik kan sjukvårdspersonal nu få omedelbar tillgång till olika typer av patientinformation och därmed snabbt erbjuda bästa möjliga vård. Otterbox-fodralen erbjuder en hygienisk och pålitlig skyddslösning som möjliggör en snabb och effektiv vård.

Kontakt OtterBox affärslösningar

OtterBox erbjuder kompletta skyddslösningar, oavsett om det gäller en enhet som sjukhuset tillhandahåller, eller om du har med dig din egen. Kontakta oss för en offert.

Vill du beställa ett ersättningsfodral enligt garantin? Gå hit.

HYGIENISKA
för att säkerställa högkvalitativ vård.

Mobila teknikverktyg är bra för att öka effektiviteten och produktiviteten, men deras kontinuerliga användning och exponering för omvärlden kan innebära en hygienrisk.

Defender Series-fodralen är det optimala valet inom hälsovårdsindustrin eftersom de enkelt kan hygienbehandlas och därmed gör det säkert att använda mobil teknik i olika vårdmiljöer.

Fyll i din e-postadress för att ladda ner vår "Rengöringsrapport":

SKYDDAR
för att kunna tas med överallt

Att sjukvårdspersonal enkelt kan bära med sig mobil teknik innebär att de kan nås omedelbart, oavsett var de befinner sig.

OtterBox innovativa skyddslösningar gör att du kan våga lita på tekniken. Våra fodral ser till att hålla enheterna igång så att sjukvårdspersonalen kan koncentrera sig på patienterna och agera snabbt i brådskande situationer.

LEVERERAR
högkvalitativ vård var som helst.

Att kunna leverera högkvalitativ vård är den enskilt viktigaste delen av sjukvårdspersonalens arbete. OtterBox erbjuder hygieniska skyddslösningar avsedda att möjliggöra bästa tänkbara vård, på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt.